Hildegarda Hoszek rodziła się w Czerwionce 17 września 1916  i tu spędziła prawie całe swoje życie. W 1936 roku ukończyła Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Cieszynie i rozpoczęła pracę w Publicznej Szkole Powszechnej nr 1 w Czuchowie. We wrześniu 1939 roku nauka w szkole została przerwana. Co prawda wznowiono ją w 1940 roku, ale już w języku niemieckim, w związku z czym Hildegarda Hoszek podjęła pracę jako bufetowa w hotelu Grenzwacht w Rybniku.

To tam rozpoczęła nauczanie na tajnych kompletach, których uczestnikami byli młodzi ludzie pracujący w hotelu. W roku 1980 otrzymała „Medal Komisji Edukacji Narodowej za tajne nauczanie”. Tuż po wojnie, w 1945 roku wróciła do pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Czerwionce, a krótko po tym do SP nr 1 (obecnie nr 4), gdzie pracowała aż do przejścia na emeryturę w 1945 roku. Po wojnie podjęła również Studia Nauczycielskie z wychowania fizycznego w Wolsztynie oraz filologię polską w Raciborzu. W ciągu swojej wieloletniej pracy zawodowej  otrzymała liczne odznaczenia zawodowe, w tym państwowe za 30-letnią, szczególnie wyróżniającą się pracę pedagogiczną.

Wspomnienia uczennic:

– To była moja ulubiona nauczycielka, budziła respekt ze względu na swoją ogromną wiedzę, ale była też zawsze bardzo pogodna i można się było do niej zwrócić z każdą sprawą. – opowiada pani Weronika Kubik.

– Pamiętam dobrze panią Hoszek, bo była naszą wychowawczynią i cała nasza klasa chodziła do niej na koło teatralne i występowaliśmy dużo w szkole, a nawet w Domu Kultury podczas różnych uroczystości. Ona bardzo teatr lubiła, w ogóle była, jak to się teraz mówi, kobietą z klasą. Zawsze nienagannie ubrana, odprasowana, bardzo nam imponowała. Wszystkie chciałyśmy iść w jej ślady i uczyć. – wspomina pani Maria Oczadły.