Pomysł na warsztaty Digital Storytelling dla kobiet wypływa z przekonania, że każda z nas ma swoją wyjątkową opowieść, a dzielenie się osobistymi historiami ma niesamowitą, terapeutyczną moc. Opowieści pozwalają nam lepiej zrozumieć nie tylko innych, ale przede wszystkim siebie. Warsztaty digital storytelling to chwila na wgląd w siebie i twórczą pracę nad multimedialną opowieścią, wykorzystującą obrazy, filmy i dźwięk. Jesteśmy przekonane, że opowiadanie historii może zmienić świat. Porywająca opowieść może zaszczepić w słuchaczach idee, myśli i przekonania. Dostępność nowych technologii sprawia, że każdy z nas może stworzyć film, fotokast czy reportaż multimedialny.

Podczas warsztatów uczestniczki zdobywają wiedzę również z zakresu technicznych aspektów tworzenia różnych form multimedialnych (od doboru sprzętu, przez jego używanie aż po oprogramowanie do postprodukcji i montażu). Zwieńczeniem warsztatów jest stworzenie unikalnej multimedialnej opowieści przez każdą z uczestniczek.

Praca nad opowieściami ma charakter poszukiwań genealogicznych, odkrywania tradycji rodzinnych i regionalnych, a także interpretacji spuścizny kobiecej. Zebranie opowieści kobiet o sobie i innych kobietach, tego, ile czerpiemy z historii naszych matek i babć będzie stanowiło ważny element kultury lokalnych społeczności. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, jakim jest blog (oraz fotografia i wideo) – historie będą opowiadane szerszej społeczności, inspirując do poszukiwań własnych korzeni.

Projekt uzyskał dofinansowanie Fundacji im. Stefana Batorego.