Większość swojego życia zawodowego poświęciła na wydobywanie talentów z młodych ludzi, znajdując czas na to, by aktywnie tworzyć i poświęcać się swoim dwóm wielkim zamiłowaniom – ceramice i malarstwu. Teraz na emeryturze chętnie włącza się w działalność społeczną, wydobywając z innych artystyczne pasje.