Urodzona w Opalenicy (Wielkopolska) Eufrozyna przyjechała do Rybnika wraz ze swoim, poślubionym w 1907 r., mężem – Władysławem Weberem, który jako młody i dobrze zapowiadający się urzędnik rozpoczął pracę w rybnickim magistracie. W 1908 r. urodziła się im pierwsza córka Wanda. W kolejnych latach przyszły na świat Magdalena, Felicja oraz Maria. Eufrozyna przez pierwsze lata pobytu na Śląsku żyła trochę w cieniu robiącego karierę męża i zajmowała się wychowywaniem córek. Władysław Weber bowiem od 1922 r. został burmistrzem Rybnika i na tym stanowisku urzędował do wybuchu wojny. Jego żona w tym okresie wraz z żonami innych działaczy rybnickich zaczęła się angażować w Towarzystwie Czytelni Ludowych, została współzałożycielką Towarzystwa Polek, rozwijała działalność Czerwonego Krzyża. Jej główną zasługą było lobbowanie za wybudowaniem nowego budynku PCK, który ostatecznie stanął przy ul. Chrobrego, już jej śmierci.
W latach 30-tych córki państwa Weberów poszły na studia, m.in. do Krakowa. Tam właśnie, po ciężkiej chorobie, w roku 1935 zmarła Eufrozyna Weberowa. Pochowana została w Rybniku na cmentarzu przy ul. Rudzkiej. Po latach spoczął przy niej mąż – najdłużej urzędujący burmistrz miasta Rybnika.